Đăng ký

Giải bài 3.16 trang 11- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

Vận tốc của vật 1 so với vật 2 khi hai vật chuyển động ngược chiều nhau là v1+v2

Vận tốc của vật 1 so với vật 2 khi hai vật chuyển động cùng chiều nhau là v1 - v2

Giải :

Vận tốc của ô tô : 54 km/h = 15 m/s

Vận tốc của đoàn tàu : 36km/h = 10 m/s

Vì ô tô và đoàn tàu chuyển động ngược chiều nhau nên vận tốc của ô tô so với đoàn tàu là : 

  15 + 10 = 25 m/s

a) Chiều dài của đoàn tàu : 25.3 = 75m

b) Nếu ô tô vượt đoàn tàu thì vận tốc của ô tô so với đoàn tàu là :

            15 - 10 = 5 m/s

Thời gian để ô tô vươt hết chiều dài đoàn tàu là : \(\dfrac{75}{5}\) = 15s