Đăng ký

Giải bài 3.1 trang 8- Sách bài tập Vật lí 8

Phần 1 : Chọn C. Hòn bi chuyển động đều trên đoạn đường BC.

Phần 2 : Chọn A. Hòn bi chuyển động nhanh dần trên đoạn đường AB.