Đăng ký

Giải bài 3.8 trang 10- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn D. Không có chuyển động nào kể trên là chuyển động đều.