Đăng ký

Giải bài 3.17 trang 11- Sách bài tập Vật lí 8

Chọn C . Không đều , từ vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh dần , còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là chậm dần