Đăng ký

Giải câu 7 trang 13- Sách giáo khoa Vật lí 8

Học sinh đo thời gian chạy cự li 60m và tính vận tốc trung bình bằng công thức : \(v_{tb}\) = \(\dfrac{s}{t}\)