Đăng ký

Giải bài 3.7 trang 9- Sách bài tập Vật lí 8

Hướng dẫn :

Gọi s là chiều dài nửa quãng đường .

Ta có \(\dfrac{s}{v1}+\dfrac{s}{v2}= \dfrac{2s}{v_{tb}}\) suy ra v2 = 6km/h.

Giải :

Gọi s là chiều dài nửa quãng đường .

Thời gian đi hết \(\dfrac{1}{2}\) quãng đường đầu với vận tốc v1 là t1 = \(\dfrac{s}{v1}\) (1)

Thời gian đi hết \(\dfrac{1}{2}\) quãng đường sau với vận tốc v2 là t2 = \(​\dfrac{s}{v2}\) (2)

Vận tốc trung bình của người đi xe đạp trên cả quãng đường là :

     \(v_{tb}\) = \(\dfrac{2s}{t1+t2}\) suy ra t1+t2 = \(\dfrac{2s}{v_{tb}}\)    (3)

Kết hợp (1),(2),(3) ta có :  \(\dfrac{1}{v1}+\dfrac{1}{v2}= \dfrac{2}{v_{tb}}\)

Vận tốc trung bình của người đi xe ở \(\dfrac{1}{2}\) quãng đường sau là :

     v2 = \(​​\dfrac{v_{tb}.v1}{2v1 - v_{tb}}=\dfrac{8.12}{24-8}\) = 6km/h