Đăng ký

Giải bài 28-29.12 Trang 81- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.