Đăng ký

Giải câu 6 Trang 84- Sách giáo khoa Vật lí 6

Hai ví dụ về sự ngưng tụ:

- Sương: Do không khí có chứa hơi nước, đếm xuống nhiệt độ hạ thấp làm hơi nước trong không khí bị lạnh ngưng tụ thành sương.

- Mưa: Do những đám mây có chứa hơi nước gặp lạnh ngưng tụ lại thành mưa.