Đăng ký

Giải bài 28-29.8 Trang 81- Sách bài tập Vật lí 6

     Đun nước tới khi nước reo thì chỉ có nước ở lớp phái dưới nóng lên (nước ở lớp phía trên chưa nóng). Do đó, các bọt khí từ đáy cốc sẽ nhẹ đi và nổi lên. Càng nổi lên các bọt khí này sẽ càng bị co lại (do ở trên lạnh), mặt khác một phần hơi nước có trong bọt khí gặp lạnh ngưng tụ lại thành nước. Chính vì thế mà các bọt khí sẽ nhỏ dần lại và có thể biến mất trước khi nổi lên tới mặt nước.