Đăng ký

Giải câu 4 Trang 87- Sách giáo khoa Vật lí 6

Trong khi nước đang sôi nhiệt độ của nước không tăng.