Đăng ký

Giải câu 5 Trang 84- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Theo kết quả nhận xét từ C1 đến C4 cho thấy dự đoán của ta về sự ngưng tụ là quá trình ngược với sự bay hơi là đúng.