Đăng ký

Giải câu 2 Trang 84- Sách giáo khoa Vật lí 6

     Ta thấy hiện tượng mặt ngoài của cốc thí nghiệm (cốc nước đá) có những giọt nước đọng lại, còn cốc đối chứng không có hiện tượng này.