Đăng ký

Giải câu 1 Trang 84- Sách giáo khoa Vật lí 6

- Nhiệt độ của nước trong cốc đối chứng với cốc thí nghiệm lúc đầu bằng nhau.

- Sau khi cho đá lạnh vào cốc thí nghiệm thì nhiệt độ nước trong cốc thí nghiệm thấp hơn trong cốc đối chứng.