Đăng ký

Giải câu 1 và câu 2 Trang 87- Sách giáo khoa Vật lí 6

Học sinh tự làm.