Đăng ký

Giải bài 24-25.7 Trang 74- Sách bài tập Vật lí 6

     Nhiệt độ ở phần lớn bề mặt Trái Đất lớn hơn nhiệt độ đông đặc của nước. Nên phần lớn lượng nước trên Trái Đất tồn tại ở thể lỏng.

     Mặt khác khi nhiệt độ hạ xuống thấp, dưới nhiệt độ đông đặc của nước thì cũng chỉ có lớp nước ở phía trên đông đặc lại; còn lớp ở phía dưới vẫn không đông đặc lại nên nước vẫn tồn tại ở thể lỏng.