Đăng ký

Giải bài 14.5 Trang 45 - Sách bài tập Vật lí 6

      Hướng dẫn:

     Dùng một tờ giấy hình tam giác vuông có dạng mặt phẳng nghiêng và quấn quanh một chiếc bút chì như hình vẽ 1 để được hình 2. Đặt thẳng đứng hình 2 thì hình 2 có dạng như chiếc đinh vít, mũi khoan, kích ô tô.

     Vậy chiếc đinh vít, mũi khoan, kích ô tô là một loại mặt phẳng nghiêng.