Đăng ký

Giải bài 34 trang 19 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

 

 

 Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

      Giải: 

       \(( Vì \ a <0)\)

             \(( Vì \ a> 3\ nên \ a-3>0)\)

    

    \((Vì\ a > - \frac{3}{2} \ nên 3+ 2a > 0, b< 0)\)

   \(( Vì\ a< b<0 \ nên\ a-b < 0)\)