Đăng ký

Giải bài 37 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Đố. Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q. Hãy xác định số đo cạnh, đường chéo và diện tích tứ giác MNPQ.     

Hướng dẫn giải

     Tứ giác MNPQ có các cạnh bằng nhau và cùng bằng đường chéo hình chữ nhật có chiều dài 2cm, chiều rộng 1 cm. Do đó, đo độ dài cạnh của tứ giác MNPQ là: \( \sqrt{1^2+ 2^2}= \sqrt{5}\) ( cm) 

    Tứ giác MNPQ có các đường chéo bằng nhau và cùng bằng đường chéo của hình chữ nhật có chiều dài 3cm, chiều rộng 1 cm. Do đó, độ dài đường chéo của tứ giác MNPQ là \( \sqrt{1^2+ 3^2}= \sqrt{10}\)

   Vậy tứ giác MNPQ là hình vuông cạnh \( \sqrt{5}\) (cm) nên có diện tích là : \( ( \sqrt{5})^2=5\) (cm)