Đăng ký

Giải bài 27 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

So sánh 

a) \( 4\) và \(2\sqrt{3}\);

b) \(- \sqrt{5}\) và - 2

Hướng dẫn giải

    Giải : 

   a) Ta có: \(4^2 = 16 và ( 2\sqrt{3})^2=12\) vì 16> 12 nên \(4 > 2\sqrt{3}\)

  b) \(2 = \sqrt{4}< \sqrt{5}\) nên \(-2 > - \sqrt{5}\)

shoppe