Đăng ký

Giải bài 21 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Khai phương tích 12.30.40 được:

(A).1200      (B).120(     (C).12            (D).240 

   Hãy chọn kết quả đúng.

Hướng dẫn giải

   Giải:

 Chọn B vì \( \sqrt{12.30.40}= \sqrt{14400}=120\)