Đăng ký

Giải bài 169 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố:

Bé kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa.

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa,

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa 1 con,

Hàng 4 xếp cũng chưa tròn,

Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy.

Xếp thành hàng 7, đẹp thay!

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài!

                    (Biết số vịt chưa đến 200 con)

Hướng dẫn giải

Giải:

Số vịt chia cho 5 thiếu 1 con nên là số có tận cùng là 4 hoặc 9.

Số vịt không chia hết cho 2 nên không tận cùng bằng 4.

Do đó số vịt là số có tận cùng là 9.

Số vịt chia hết cho 7 và nhỏ hơn 200.

Xét các bội của 7 tận cùng bằng 9 và nhỏ hơn 200, ta có:

\(7.7=49; 7.17=119;7.27=189.\)

Do số vịt chia cho 3 dư 1 nên ta loại các số 119 và 189.

Vậy số vịt là 49 con.