Đăng ký

Giải bài 163 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố. Điền các số 25, 18, 22, 33 vào chỗ trống và giải bài toán sau:

Lúc ... giờ , người ta thắp một ngọn nến có chiều cao ... cm. Đến ... giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao ... cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimet?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các chỉ số giờ không quá 24.

Giải:

Lúc 18 giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao 33 cm. Đến 22 giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao 25 cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimét?

Trả lời:

Trong một giờ, chiều cao ngọn nến giảm:

\((33-25):(22-18)=2(cm)\)

shoppe