Đăng ký

Giải bài 168 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Máy bay trực thăng ra đời năm nào?

Máy bay trực thăng ra đời năm abcd.

Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số;

b là số dư trong phép chia 105 cho 12;

c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất;

d là trung bình cộng của b và c.

Giải bài 168 trang 64 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                 Hình 29

Hướng dẫn giải

Giải:

a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số nên a = 1.

b là số dư trong phép chia 105 cho 12 nên b = 9.

c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất nên c = 3.

d là trung bình cộng của b và c nên d = 6.

Vậy máy bay trực thăng ra đời năm 1936.