Đăng ký

Bài 159 trang 63 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm kết quả của các phép tính:

a) n – n ;                       b) n : n (n≠0);

c) n + 0;                       d) n – 0;                        

e) n . 0;                        g) n.1;                         

h) n : 1.

Hướng dẫn giải

a) n – n = 0;                     

b) n : n = 1;  (n≠0)                           

c) n + 0 = n;                      

d)  n – 0 = n;                             

e) n . 0 = 0;                    

g) n. 1 =  n

h) n : 1 = n.

 

shoppe