Đăng ký

Giải bài 159 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm kết quả của các phép tính:

a) n - n ;     b) n:n ;     c) n + 0

d) n - 0 ;     e) n.0 ;     g) n.1 ;     h) n:1

Hướng dẫn giải

a) 0;      b) 1;      c) n;       d) n;

e) 0;      g) n;      h) n.