Đăng ký

Giải bài 160 trang 63 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép tính:

a) 204 - 84:12 ;         b) 15.\(2^3\) + 4.\(3^2\) - 5.7

c) \(5^6:5^3+2^3.2^2\) ;         d) 164.53 + 47.164

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(204-84:12=204-7=197;\)

b) \(15.2^3+4.3^2-5=15.8+4.9-35=120+36-35=121;\)

c) \(5^6:5^3+2^3.2^2=5^3+2^5=125+32=157;\)

d) \(164.53+47.164=164.(53+47)=164.100=16400.\)

shoppe