Đăng ký

Giải bài 133 trang 51 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Phân tích số 111 ra thừa số nguyên tố rồi tìm tập hợp các ước của 111.

b) Thay dấu * bởi chữ số thích hợp:

Giải bài 133 trang 51 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 111 = 3.37                  Ư(11) = {1; 3; 37; 111}

b) Là ước của 111 và có hai chữ số, ta tìm được \(\overline{**}\) = 37.

Vậy ta có 37.3 = 111.

shoppe