Đăng ký

Giải bài 129 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Cho số a = 5.13. Hãy viết tất cả các ước của a.

b) Cho số b = \(2^5\). Hãy viết tất cả các ước của b.

c) Cho số c = \(3^2\).7. Hãy viết tất cả các ước của c.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các ước của số a là các số có mặt trong phân tích số a ra thừa số nguyên tố, số 1 và chính nó.

Giải:

a) Vì a = 5.13 = 65 nên Ư(a) = {1, 5, 13, 65}.

b) Vì b = \(2^5\) = 32 nên Ư(b) = {1, 2, 4, 8, 16, 32}.

c) Vì c = \(3^2\).7 = 63 nên Ư(c) = {1, 3, 7, 9, 21, 63}.