Đăng ký

Giải bài 128 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho số \(a= 2^3.5^2.11\). Mỗi số 4, 8, 16, 11, 20 có là ước của a hay không?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Các số có mặt trong phân tích số a ra thừa số nguyên tố đều là ước của a.

Giải:

\(4=2^2, \) \(8=2^3,\) \(11\)\(20=2^2.5\) là các số có mặt trong phân tích ra thừa số nguyên tố của a nên chúng là ước của a.

Số \(16=2^4\) không có mặt trong phân tích trên nên 16 không là ước của a.

shoppe