Đăng ký

Giải bài 132 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tâm có 28 viên bi. Tâm muốn xếp số bi đó vào các túi sao cho số bi ở các túi đều bằng nhau. Hỏi Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào mấy túi? (kể cả trường hợp xếp vào một túi)

 

Hướng dẫn giải

Giải:

Số túi là ước của 28: Ư(28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}

Vậy Tâm có thể xếp 28 viên bi đó vào 1, 2, 4, 7, 14 hoặc 28 túi.