Đăng ký

Giải bài 109 trang 98- Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

   Dưới đây là tên và năm sinh của một số nhà toán học:

 Giải bài 109 trang 98 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

   Sắp xếp các năm sinh trên đây theo thứ tự thời gian tăng dần.

Hướng dẫn giải

Theo thứ tự tăng dần:

 -624, -570, -287, 1441, 1596,1777,1850