Đăng ký

Bài 55 trang 131 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính chiều cao của bức tường (h.129) biết rằng chiều cao của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý Py-ta-go để tính độ dài cạnh \(AC\) , từ đó suy ra chiều cao của bức tường. 

Lời giải chi tiết

Theo định lí Pytago vào tam giác \(ABC\)  vuông tại \(C\) , ta có:

\(A{C^2} + B{C^2} = A{B^2}\)

\(\eqalign{
& A{C^2} = A{B^2} - B{C^2} = {4^2} - {1^2} = 15 \cr
& \Rightarrow AC = \sqrt {15} \approx 3,87\,m \cr} \)

shoppe