Đăng ký

Giải bài 61 trang 133 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Trên giấy kẻ ô vuông (độ dài cạnh của ô vuông bằng 1) cho tam giác ABC như hình 135. Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pi-ta-go ta được :

\(AB^2=2^2+1^2=5 => AB = \sqrt{5}\)

\(BC^2=3^2+5^2=34 => BC = \sqrt{34}\)

\(CA^2=3^2+4^2=25=5^2 => CA = 5\)