Đăng ký

Bài 59 trang 133 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Bạn Tâm muốn đóng cho một nẹp chéo \(AC\)  để khung hình chữ nhật \(ABCD\) được vững hơn(h.134). Tính độ dài \( AC\), Biết rằng \(AD=48 cm, CD=36 cm.\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lí Pytago tính cạnh \(AC\)

Lời giải chi tiết

Theo định lí Pytago, ta có:

\(AC^2= AD^2+CD^2\)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;= 48^2 + 36^2\)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;= 2304 + 1296= 3600\) 

\( \Rightarrow AC = \sqrt {3600}  = 60\,\,cm\)

shoppe