Đăng ký

Giải bài 55 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tính chiều cao của bức tường, biết rằng chiều dài của thang là 4m và chân thang cách tường 1m.

Hướng dẫn giải

 Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác vuông ta được :

 \(h^2=4^2-1^2=15 => \sqrt{15}\) (m)

Chiều cao của bức tường bằng \(\sqrt{15}m\)