Đăng ký

Giải bài 54 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đoạn lên dốc từ C đến A dài 8,5m, độ dài CB bằng 7,5m. Tính chiều cao AB.

Hướng dẫn giải

 Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác vuông ABC, ta được :

  \(AB^2 = AC^2-BC^2= 8,5^2-7,5^2=16 = 4^2\)

=> AB = 4 (m)