Đăng ký

Giải bài 59 trang 132 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Bạn Tâm muốn đóng một nẹp chéo AC để chiếc khung hình chữ nhật ABCD được vững hơn. Tính độ dài AC, biết rằng AD = 48cm, CD = 36cm.

Giải bài 59 trang 133 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

  Áp dụng định lí Pi-ta-go cho tam giác vuông ADC, ta được :

  \(AC^2 = AD^2 + DC^2 = 48^2 +36^2 = 3600 = 60^2\)

=> AC = 60 (cm)

shoppe