Đăng ký

Giải bài 62 trang 133 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Đố. Người ta buộc con cún bằng sợi dây có một đầu dây buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất 9m. Con Cún có thể tới các vị trí A, B, C, D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không ?

Giải bài 62 trang 133 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

 Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta được :

\(OA^2=3^2+4^2=25=5^2 => OA = 5\)

\(OB^2=4^2+6^2=52 => OB = \sqrt{52}\)

\(OC^2=6^2+8^2=100=10^2 => OC = 10\)

\(OD^2=3^2+8^2=73 => OD = \sqrt{73}\)

Ta thấy : OA < 9 ; OB < 9 ; OD < 9 nên con Cún có thể tới được các vị trí A , B , D. OC > 9 nên con Cún không tới được vị trí C.

shoppe