Đăng ký

Bài 54 trang 131 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Đoạn lên dốc từ \(C \) đến \(A \) dài \(8,5cm\) , độ dài \(CB\) bằng \(7,5cm.\)

Tính chiều cao \(  AB.\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý Py-ta-go để tính độ dài đoạn thẳng \(AB.\) 

Lời giải chi tiết

Theo định lí Pytago, ta có:

\( AB^2+BC^2=AC^2\)

nên \( AB^2= AC^2 – BC^2\)

\(= 8,5^2- 7,5^2\)

\(= 72,5-56,5=16\) 

Vậy \(AB= 4cm\)

shoppe