Đăng ký

Giải bài 56 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau.

a) 9cm, 15cm, 12cm.

b) 5dm, 13dm, 12dm.

c) 7m, 7m, 10m.

Hướng dẫn giải

a) Ta có : \(9^2=81 ; 15^2=225;12^2=144\)

Ta thấy : 225 = 81 + 144 nên tam giác vuông.

b) Ta có : \(5^2=25 ; 13^2=169;12^2=144\)

Ta thấy : 169 = 25 + 144 nên tam giác vuông.

c) Ta có : \(7^2=49 ; 10^2=100\)

Ta thấy : 49 + 49 \(\neq\) 100 nên tam giác không vuông.

shoppe