Đăng ký

Giải bài 58 trang 132 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Đố. Trong lúc anh Nam dựng tủ cho đứng thẳng, tủ có bị vướng vào trần nhà không ?.

Giải bài 58 trang 132 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Gọi d là đường chéo của tủ, h là chiều cao của nhà.

Áp dụng định lí Pi-ta-go ta được:

\(d^2=20^2+4^2=400+16=416=> d = \sqrt{416}\)

Ta có : \(h^2 = 21^2 = 441 => h = \sqrt{441}\)

Ta thấy d > h

 Vậy khi anh Nam đẩy tủ cho thẳng đứng, tủ không bị vướng vào trần nhà.