Luyện tập trang 52 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 52 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3

1.  CÁCH 1 : Lúc đầu số ô tô còn lại là : 45 – 18 = 27 ô tô Lúc sau số ô tô còn lại là : 27 – 17 = 10 ô tô Đáp số: 10 ô tô CÁCH 2 : Cả hai lần có số ô tô rời bến là : 18 + 17 = 35 ô tô Số ô tô còn lại là : 45 – 35 = 10 ô tô Đáp số: 10 ô tô 2.  Số thỏ bác An đã bán là: 48 : 6 = 8 con thỏ Số thỏ còn l

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 52 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!