Luyện tập trang 20 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 20 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SGK Toán 3

1. a 6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 9 = 36    6 x 10 = 60 6 x 8 = 48 6 x 6 = 36   6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24   6 x 5 = 30 6 x 7 = 42 6 x 9 = 36    6 x 10 = 60 6 x 8 = 48 6 x 6 = 36   6 x 2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24    b  6 x 2 = 12 2 x 6 = 12    3 x 6 = 18 6 x 3 = 18   6 x 5 = 30 5 x 6 = 3   6 x 2

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 20 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!