Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 SGK Toán 3

1. 2. a  x – 125 = 334                            b x + 125 = 266      x          = 344 + 125                       x           = 266 – 125                       x          =      469                            x           =       141 3.               Số nữ trong đội đồng diễn là:                  

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 4 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!