Luyện tập trang 23 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 23 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3

1. Tính 2. 3. Giải: Số giờ của 6 ngày là: 24 x 6 = 144 giờ Đáp số: 144 giờ   4. 5. Có thể nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:    

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 23 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!