Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3

2.    3. 303 < 330                                       30 +  100 < 131 615 >  516                                      410 – 10 < 400 + 1 199  < 200                                      243       = 200 + 40 + 3. 4. Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735 Số bé nhất trong các số đã cho là : 142

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!