Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3

1. 2.  a  + {1 over 3}  của 69 kg là 69 : 3 = 23 kg + {1 over 3} của 36 m là 36 : 3 = 12 m + {1 over 3} của 93 l là 93 : 3 = 31 l b  + {1 over 2} của 24 giờ là 24 : 2 = 12 giờ + {1 over 2} của 48 phút là 48 : 2 = 24 phút + {1 over 2} của 44 ngày là 44 : 2 =

Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3

1. 2. Số phút có trong frac{1}{5} giờ là: 60 : 5 = 12 phút Đáp số: 12 phút 3.  Ta có: 31 : 3 = 10 dư 1 Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ quần áo và còn thừa 1 m vải.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!