Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3

1. 400 + 300 = 700            500 + 40 = 540                 100 + 20 + 4 = 124  700 – 300 = 400             540 – 40 = 500                 300 + 60 + 7 = 367 700 – 400 = 300             540 – 500 = 40                 800 + 10 + 5 = 815 2. 3.                      Số học sinh khối lớp Hai là :      

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ) - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!