Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3

1.  a +  {1 over 2}  của  12 cm là 12 : 2 = 6 cm  +  {1 over 2}  của 18 kg là 18 : 2 = 9 kg  + {1 over 2}  của 10 lít là 10 : 2 = 5 lít. b  + {1 over 6}  của 24 m là 24 : 6 = 4 m + {1 over 6} của 30 giờ là 30 : 6 = 5 giờ + {1 over 6} của 54 ngày là 54 : 6 = 9  ngày. 2.  Vân tặng b

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!