Ôn tập các bảng chia - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập các bảng chia được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10 SGK Toán 3

1.  3 x 4 =12 2 x 5  =10  5   x 3 =15 4 x 2 =8 12 : 3 =4 10 : 2  =5 15 : 3 =5 8 : 2 =4 12 : 4 =3 10 : 5  =2 15 : 5 =3 8 : 4 =2 3 x 4 =12 2 x 5  =10  5   x 3 =15 4 x 2 =8 12 : 3 =4 10 : 2  =5 15 : 3 =5 8 : 2 =4 12 : 4 =3 10 : 5  =2 15 : 5 =3 8 : 4 =2 2. 400 : 2 = 200 800 : 2 =400 600 : 3 = 200 300 :

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập các bảng chia - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!